Day: September 3, 2020

Lifestyle

เคล็ดลับการเลือกบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน

เพราะบ้านคือสถานที่สำหรับพักกายพักใจหลังจากการทำงานอย่างหนักตลอดทั้งวัน โครงสร้างและการตกแต่งบ้านที่ดีและสวยงามจึงเป็นสิ่งสำคัญของผู้อยู่อาศัย การเลือกบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในจึงเป็นโจทย์ข้อแรกๆที่ผู้อยู่อาศัยควรตระหนัก เราจึงแนะนำข้อควรระวังในการเลือกบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในที่จะมาเนรมิตภายในบ้านของคุณให้น่าอยู่อาศัยและตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุด ลองไปดูกันเลย ขาดการใส่ใจในงานออกแบบ  การออกแบบให้ฟรีบางครั้งก็มีนัยแฝงอยู่ สำหรับบางผู้ให้บริการฯ ( ไม่ว่าค่าออกแบบที่บอกว่าฟรีนั้นจะไปแฝงไว้กับตัวเลขตรงอื่นหรือไม่ก็ตาม ) เมื่อขึ้นชื่อว่าของฟรีแล้ว บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแบบ ก็จะมีชั่วโมงการมานั่งวิเคราะห์ตอบโจทย์ และ คิดงานให้ลูกค้าเฉพาะเจาะจงแบบ รายบุคคลได้น้อย (หรือเรียกว่าทำการบ้านให้น้อย) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น การเลือกทำแต่สไตล์ที่ตัวเองถนัด แล้วใช้วิธี ชี้นำลูกค้า (ที่มีประสบการณ์น้อยเหมือนกัน) ให้คล้อยตามงาน (ที่คิดมาน้อย) ของตัว หรือ หากลูกค้าบางคนแข็งหน่อย ขอแก้ไขมากๆ ก็จะออกแบบให้แย่ลงเรื่อยๆ  เพื่อที่ลูกค้า (ที่บางทีก็รอเวลาจะให้ภาพที่วางไว้ในใจเป็นรูปเป็นร่าง ขึ้นมาจริงๆซักที) รอการแก้งานไม่ไหว ก็จะกลับมาเอาแบบแรก และ จะสรุปได้เร็วขึ้น ( อันนี้เป็นสูตรสำเร็จของบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในที่ชั่วโมงบินน้อย ตีโจทย์ลูกค้าไม่เก่ง และ/หรือ ขาดจรรยาบรรณ )  ไม่มีขั้นตอนการทำงานที่แน่นอน ขาดการประสานงานที่เป็นระบบ  ตอบคำถามลูกค้าไม่รู้เรื่อง โยนเรื่องไปคนโน้นที คนนี้ทีจับประเด็นการสนทนาไม่ถูก เนื่องด้วยขาดทั้งประสบการณ์การประสานงาน และ จินตนาการที่ถูกต้องในหน้างาน ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนในสายงานนี้มาโดยตรง ทำให้การสื่อสารผิดพลาดได้ง่าย  และ สร้างความเสียหายให้ตามมาได้อยู่เรื่อย […]

Read More